Bình xịt nano vệ sinh bố thắng

SKU: QT-MS04
Giá sản phẩm

179.000 169.000

BÌNH XỊT NANO CHẤT VỆ SINH BỐ THẮNG Brake Gear Cleaner là sản phẩm làm sạch phanh bánh xe dùng để chăm sóc cơ chế phanh, làm sạch với chất lượng cao và tẩy dầu mỡ cho tất cả các bề mặt kim loại. Chăm sóc đĩa phanh, trống, khối, cơ chế của khớp nối và thiết bị điện.

Quantity:
Ready to Ship